Privacy Policy

Aug 01, 2018

Podmienky ochrany súkromia

 

Nášho zamestnanca povereného ochranou súkromia môžete zastihnúť na adrese [email protected] alebo na poštovej adrese uvedenej nižšie. Okrem toho môžete zavolať na číslo 49 (0)203 29506.

 

Ohľadom čl. 24 GDPR môžete kontaktovať správcu stránku na poštovej adrese - Compado GmbH, Potsdamer Str. 188, 10783 Berlín.

 

Spoločnosť Compado berie ochranu osobných údajov používateľov vážne a zabezpečuje jej súlad s príslušnými právnymi predpismi. Za osobné údaje sa dajú považovať akékoľvek údaje, pomocou ktorých sa dá identifikovať určitá osoba (napr. meno, poštová, e-mailová adresa a využitie dát na tejto webstránke). Spoločnosť Compado sa zaväzuje spracovávať osobné údaje iba v prípade, že to povoľujú právne predpisy, resp. iba so súhlasom používateľa.

 

Ak sa rozhodnete zdieľať s nami tieto údaje, budú spracované iba v kontexte a za účelom danej udalosti (napr. za účelom zodpovedania osobnej otázky, resp. v kontexte určitej aplikácie a jej procesov). Údaje sa neposielajú tretím stranám.

 

Všetci používatelia našich webstránok ostanú v anonymite. Za odkazy na našej webstránke a podstránkach na stránky iných spoločností môže naša spoločnosť získať odmenu. Ak použijete odkaz, nedostanú sa k tretej strane žiadne vaše údaje (ani IP adresa) - namiesto nich bude poskytnutý identifikátor odkazujúci na anonymného používateľa. Za účelom zachovanie úplnej anonymity ani neprijímame údaje z tretej strany.

 

Dovoľujeme si vás však upozorniť, že zabezpečenie prenosu dát cez Internet (napr. pri e-mailovej komunikácii) nie je dokonalé a úplná ochrana prenosu osobných údajov nie je reálne možná.

 

Ochrana súkromia pri využití pluginov na Facebooku (Facebook tlačidlá)

Na našich stránkach používame Facebook pluginy, vrátane ich tlačidiel, loga a súvisiaceho majetku. Sídlo a adresa spoločnosti je 1 Hacker Way, Menlo Park, 94025. Prehľad Facebook pluginov nájdete tu.

 

Ak navštívite našu webstránku, plugin vytvorí priame spojenie medzi vašim prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook prijíma informácie o vašej návšteve našej webstránky a vašu IP adresu. Ak kliknete na tlačidlo „Páči sa mi to“, obsah našich webstránok sa môže prepojiť s vaším profilom na Facebooku. Facebook tým pádom dokáže prepojiť vašu návštevu na našej webstránke s vaším používateľským účtom. Dovoľujeme si vás upozorniť, že ako poskytovateľ webstránok nezodpovedáme za využívanie údajov Facebookom. Ak sa chcete o využití údajov Facebookom dozvedieť viac, prečítajte si Podmienky ochrany súkromia a Podmienky využitia dát na Facebooku.

 

 Ak nechcete, aby Facebook spájal vašu návštevu našich webstránok s vaším účtom na Facebooku, prosím, odhláste sa z svojho účtu na Facebooku.

 

Ochrana súkromia na účely Google Analytics

Táto webstránka využíva funkcionalitu webovej analytickej služby Google Analytics. Poskytovateľom služby je Google Inc. so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway in Mountain View, Kalifornia, Spojené štáty americké. Google Analytics využíva tzv. súbory cookies. Jedná sa o textové súbory ukladané vo vašom počítači, ktoré sa využívajú za účelom analýzy vášho používania webstránky. Informácie generované cookie súbormi sú zvyčajne prenášané a ukladané na serveroch spoločnosti Google v Spojených štátoch amerických.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o využívaní používateľských údajov Google Analytics, prečítajte si Podmienky ochrany súkromia spoločnosti Google.

 

Plugin prehliadača

Môžete zablokovať ukladanie súborov cookies prostredníctvom nastavení vášho prehliadača. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že v takomto prípade nemusia všetky funkcie webstránky pracovať správne. Okrem toho môžete zabrániť spracovaniu údajov (vrátane IP adresy) spoločnosťou Google tým, že si stiahnete a nainštalujete plugin v nasledujúcom odkaze.

 

Blokovanie zhromažďovania údajov

Zhromažďovanie svojich dát službou Google Analytics môžete zrušiť kliknutím na nasledujúci odkaz. Deaktivačný súbor cookie v odkaze je nastavený tak, aby do budúcnosti zabránil zhromažďovanie vašich údajov službou Google Analytics vo vzťahu k tejto webstránke.

 

IP anonymizácia

Na tejto webstránke používame funkciu „aktivácia IP anonymizácie“. Pred odoslaním na servery Googlu bude vaša IP adresa skrátená za účelom odlíšenia používateľov z členských štátov EÚ, ktoré sú signatármi Dohody o Európskom hospodárskom priestore. IP adresa môže byť skrátená až po odoslaní na server Googlu v USA iba vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google vyhodnocuje vašu aktivitu na stránke v mene prevádzkovateľa webstránky, a to za účelom vytvorenia hlásení či poskytovania služieb súvisiacich s webovou aktivitou a využitím stránky prevádzkovateľovi stránky. IP adresa poskytnutá službou Google Analytics sa nespája s inými dátami zhromaždenými spoločnosťou Google.

 

Podmienky ochrany súkromia na Instagrame

Naše stránky využívajú funkcionalitu služby Instagram. Dané funkcie poskytuje spoločnosť Instragram Inc., ktorá sídli na adrese 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, Spojené štáty americké. Ak ste sa prihlásili do svojho účtu na Instagrame, môžete na ňom zverejniť odkaz na našu stránku prostredníctvom tlačidla Instagram. Vďaka tomu môže Instagram prepojiť vašu návštevu našich stránok s vaším používateľským účtom.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že ako poskytovateľ stránok nezodpovedáme za využitie prenesených dát spoločnosťou Instagram. Ak sa chcete o danej problematike dozvedieť viac, prečítajte si Podmienky ochrany súkromia spoločnosti Instagram.

 

Podmienky ochrany súkromia na LinkedIn

Naše stránky využívajú funkcionalitu služby LinkedIn. Poskytovateľom je spoločnosť LinkedIn Corporation, ktorá sídli na adrese 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že ako poskytovateľ stránok nezodpovedáme za využitie prenesených dát spoločnosťou LinkedIn. Ak sa chcete o danej problematike dozvedieť viac, prečítajte si Podmienky ochrany súkromia spoločnosti LinkedIn.

 

Podmienky ochrany súkromia na Pintereste

Na našej stránke používame pluginy sociálnej siete Pinterest prevádzkovanej spoločnosťou Pinterest Inc., so sídlom na adrese 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. Ak navštívite stránku s pluginom danej sociálnej siete, váš prehliadač sa priamo pripojí na server spoločnosti v Spojených štátoch a vyšle protokolové dáta. Tieto dáta môžu obsahovať vašu IP adresu, webstránky, ktoré navštevujete, vaše využitie funkcií Pinterest, druh prehliadača (a jeho nastavenia), dátum a čas žiadosti a vaše využitie Pinterestu.

 

Ak sa chcete dozvedieť viac o účele, rozsahu, spracovaní a využití dát spoločnosťou Pinterest, o svojich právach a spôsoboch ochrany súkromia, prečítajte si Podmienky ochrany súkromia spoločnosti Pinterest.

 

Podmienky ochrany súkromia na Twitteri

Naše webstránky využívajú funkcionalitu služby Twitter. Dané funkcie sprístupnila spoločnosť Twitter Inc., ktorá sídli na adrese 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Používaním Twitteru, funkcií Tweet a Retweet sa vami navštívené webstránky prepoja s vaším účtom na Twitteri a budú zdieľané s ostatnými používateľmi. Dáta budú taktiež prenesené na servery Twitteru.

 

Dovoľujeme si vás upozorniť, že ako poskytovateľ stránok nezodpovedáme za využitie prenesených dát spoločnosťou Twitter. Ak sa chcete o danej problematike dozvedieť viac, prečítajte si Podmienky ochrany súkromia spoločnosti Twitter.

 

Svoje nastavenia ochrany súkromia na Twitteri môžete zmeniť prostredníctvom nastavení účtu.

 

Podmienky ochrany súkromia na YouTube

Naša webstránka používa pluginy služby Youtube. Spoločnosť YouTube sídli na adrese LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite stránku, ktorá využíva pluginy YouTube, spojíte sa so servermi YouTube a vaše dáta budú odoslané indikujúc, že ste navštívili jednu z našich stránok.

 

Ak ste sa prihlásili do svojho účtu na YouTube, vaša história prehliadania sa prepojí s vaším osobným profilom. Prepojeniu môžete zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

 

Ďalšie informácie ohľadom spracovávania osobných údajov nájdete v Podmienkach ochrany súkromia spoločnosti YouTube.

 

Informácie, odstránenie, blokovanie, prenos dát, právo sťažovať sa

Spoločnosť Compado vás na požiadanie informuje či, resp. aké osobné údaje o vás uchováva. Taktiež máte právo opravy nesprávnych dát, odstrániť ich a zablokovať spracovanie nepotrebných dát. Stačí, ak napíšete správu na adresu [email protected] alebo na uvedenú poštovú adresu.

 

Sťažnosti voči zdieľaniu dát môžete odoslať nášmu zamestnancovi poverenému ochranou osobných údajov alebo Komisárovi pre ochranu osobných údajov a slobodu informácií v Berlíne, ktorého adresa je uvedená oficiálnej webstránke jeho úradu.

 

Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov vám priznáva právo prenosu dát, neaplikuje sa však na vzťah medzi našou spoločnosťou a našimi používateľmi, nakoľko nezhromažďujeme dáta, ktoré sa by sa dali preniesť tretej strane.

 

Európska komisia poskytuje online platformu mimosúdneho riešenia sporov. Naša spoločnosť nie je povinná využiť danú platformu a vyhradzuje si právo nevyužívať tento spôsob riešenia sporov.

 

Súbory cookies

Naša webstránka využíva súbory cookies. Súbory cookies nemôžu poškodiť váš počítač a neobsahujú vírusy. Slúžia za účelom zjednodušenia rozhrania našej stránky a zlepšenia jej efektivity a bezpečnosti. Jedná sa o malé textové súbory uložené vo vašom počítači, resp. prehliadači. Väčšina z nich sa dá označiť ako tzv. relačné súbory cookies. Po ukončení vašej návštevy sú automaticky odstránené. Ostatné súbory cookies ostávajú uložené na vašom zariadení, až kým ich neodstránite a pomáhajú nám rozpoznať váš prehliadač akonáhle sa vrátite na stránku.

 

Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste vždy mali prehľad o umiestnení súborov cookies. Tieto súbory môžete povoliť, zablokovať, resp. môžete aktivovať ich automatické odstránenie po zatvorení prehliadača. Deaktivácia súborov cookies môže obmedziť funkcionalitu tejto webstránky.

 

Súbory denníka

Poskytovateľ, ktorý hosťuje na naše webstránky a podstránky automaticky zhromažďuje údaje o pripojení (najmä IP adresu, z ktorej došlo k pripojeniu), ako aj isté dáta, ktoré sa vyžadujú pre správne zobrazenie našej webstránky na vašom počítači. Zaznamenávajú sa aj druh vášho prehliadača, jeho verzia a váš operačný systém.

 

Údaje o pripojení sa zvyčajne odstránia ihneď po ukončení relácie. Dovoľujeme si vás však upozorniť, že naša spoločnosť a náš poskytovateľ si vyhradzujeme právo uchovať tieto údaje po nevyhnutnú dobu, a to za účelom vyšetrovania technických porúch, odvrátenia a identifikácie hackerských útokov a zneužívania našich služieb. Tieto údaje taktiež používame za účelom odhalenia robotov. Údaje týkajúce sa druhu prehliadača, operačného systému, druhu zariadenia (mobil, tablet, PC), prípadne miesta odoslania žiadosti sú uchovávané tak, aby sa zamedzilo identifikácii používateľa. Tieto anonymné údaje používame za účelom optimalizácie našej webstránky s ohľadom preferencie našich používateľov.

 

Námietky proti reklamným e-mailom

Obťažovanie nežiadanou reklamou, resp. informačnými materiálmi prostredníctvom kontaktných údajov zverejnených v tomto výtlačku sa zakazuje. Prevádzkovatelia príslušných webstránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade obťažovania nežiadanou reklamou, resp. informačnými materiálmi, napr. spamom.

 

Účasť na Partnerskom programe Amazon

Spoločnosť Compado je účastníkom Partnerského programu Amazon EU, ktorý webstránkam poskytuje platformu, prostredníctvom ktorej môžu zdieľať platené reklamy a odkazy na stránku Amazon.com.