Recenzia zoznamovacieho portálu Be2

Nov 28, 2018

Zoznamovací portál Be2 je na Slovensku dlhodobo pôsobiacim miestom, ktoré poskytuje svojim užívateľom priestor na nezáväzný pokec, ako aj možnosť nájsť svoju životnú lásku. Prevádzkovateľom tejto zoznamky je spoločnosť so sídlom v Luxemburgsku garantujúca maximálnu mieru ochrany údajov jej registrovaným užívateľom.

Začiatky internetovej zoznamky siahajú do Nemecka, odkiaľ sa z dôvodu veľkého úspechu začala šíriť do Španielska a Talianska, a násldne aj do ostatných európskych krajín. V súčasnosti má Be2 celosvetovo vyše tridsať miliónov registrovaných užívateľov.

Základné informácie o portáli Be2

Predpokladom využívania portálu Be2 je registrácia užívateľa, pričom táto registrácia je umožnená výlučne osobám starším ako osemnásť rokov. Pri registrácií si záujemca zvolí svoje profilové meno pod ktorým bude v rámci komunikácie s ostatnými komunikovať a osobné heslo. 

Pre internú komunikáciu s prevádzkovateľom portálu je tiež potrebné uviesť aj e-mailovú adresu, ktorá však nebude figurovať vo vašom profile (t. j. ostatní užívatelia ju neuvidia).

Základné členstvo je bezplatné a má obmedzenenú funkcionalitu, avšak užívatelia sa môžu rozhodnúť aj pre tzv. prémiové členstvo, ktoré je síce spoplatnené, avšak prináša so sebou mnoho výhod (bližšie informácie nájdete nižšie v texte). 

Užívatelia môžu využívať webovú stránku www.be2.com alebo sa môžu rozhodnúť aj pre jej mobilnú verziu vo forme aplikácie. V takom prípade je užívateľ povinný si stiahnuť Be2 aplikáciu cez príslušnú platformu Google Play Store alebo Apple iTUNES App Store.

Po registrácií nasleduje vyplnenie osobnostného testu, zloženého z rôznorodých otázok zohľadňujúcich široké spektrum psychologických aspektov osobnosti. 

Po jeho absolvovaní bude užívateľovi doručené vyhodnotenie testu, jeho výsledky uložené do databázy Be2 a tieto budú následne porovnávané s výsledkami ostatných užívateľov za účelom nájsť prienik (zhodu). Užívateľ potom získa formou anonymných profilov zoznam užívateľov, pri ktorých bola nájdená najlepšia zhoda.

Špeciálne funkcie

Okrem osobnostného testu portál Be2 ponúka svojiim užívateľom množstvo špeciálnych funkcií, ktoré zjednodušia jeho užívanie a zabezpečia komfort v ovládaní tejto zoznamky. Jednou z výhod je možnosť využitia automatizovanej ikonky, prostedníctvom ktorej užívatelia môžu náhlasiť člena, ktorý porušuje podmienky portálu (či už z dôvodu zasielania obťažujúcich správ, komerčného využívania profilu alebo podozrenia zo založenia falošného profilu). 

Priamy kontakt užívateľov cez platformu Be2 je možný výlučne za predpokladu obojstranného súhlasu dotknutých užívateľov. Je však potrebné zdôrazniť, že možnosť nadviazania kontaktu, rovnako ako aj možnosť zasielania správ je umožnená len prémiovým členom.

Navštívte be2

Druhy členstva

Be2 prémiové členstvo je možné získať na jeden mesiac (za cenu 49,90 EUR/mesiac), na šesť mesiacov (za cenu 19,90 EUR/mesiac) a na tri mesiace (za cenu 29,90 EUR/mesiac). Na šesťmesačný balíček sa spravidla ponúka zľava 20 %, z tohto dôvodu patrí tento balíček k najpopulárnejším. Úhradu je možné uskutočniť prostredníctvom platobnej karty VISA, MASTERCARD a AMEX. 

Výhodou premiového členstva je možnosť prezerať si fotky ostatných užívateľov, neobmedzeného odosielania správ, ako aj možnosť pozrieť si užívateľov, ktorí si zozbrazili váš profil a pod. Pri základnom - bezplatnom členstve je funkcionalita portálu obmedzená len na vytvorenie profilu, vyplnenie osobnostného testu a možnosť nahrať fotky do profilu.

Zrušiť základné členstvo je možné bez uvedenia dôvodu, a to tak, že si užívateľ v sekcii "Nastavenia" deaktivuje svoj profil. Čo sa týka zrušenia prémiového členstva, užívateľ je v toto zrušenie povinný uskutočniť formou výslovného prehlásenia cez elektronický formulár na webovej stránke alebo zaslaním písomného prehlásenia na adsesu prevádzkovateľa portálu. 

Je potrebné mať na zreteli, že pri prémiovom členstve nie je možné zrušiť členstvo jednoduchým vymazaním profilu - na túto skutočnosť by si užívatelia mali obzvlášť dávať pozor.

Výhody a nevýhody zoznamky Be2

Najväčšia výhoda tohto portálu je osobnostný test, ktorý vám nájde vhodného partnera podľa vašich výsledkov a preferencií. Vzhľadom na rozsiahlu databázu registrovaných užívateľov je Be2 jednotkou na trhu online zoznamiek a predstavuje garanciu nájdenia ideálneho partnera. 

Ovládanie webovej stránky, ako aj mobinej aplikácie je veľmi jednoduché a prehľadné. Aj napriek tomu, že prémiové členstvo je spoplatnené, aj prostredníctvom základného členstva máte možnosť zistiť veľa informácií o vyhliadnutom partnerovi.

Čo sa týka nevýhod je potrebné spomenúť skutočnosť, že pri užívaní prémiových členstiev by užívatelia mali zachovať zvýšenú obozretnosť najmä vo vzťahu k stornovacím podmienkam. 

Prémiové členstvo sa totiž obnovuje automaticky po uplynutí dohodnutej doby, pričom svoje členstvo užívatelia môžu zrušiť s výpovednou lehotou 14 dní, ktorá musí byť doručená elektronickou alebo písomnou formou prevádzkovateľovi portálu Be2. Základné členstvo je však užívateľ oprávnený zrušiť kedykoľvek bez uvedenia dôvodu.

Záver

Zoznamovací portál Be2 patrí k špičke online zoznamiek sprostredkujúcich kontakt na ostatných užívateľov hľadajúcich lásku vo virtuálnom svete. 

So svojou rozsiahlou datábázou užívateľov vám umožní širokú možnosť výberu vhodného partnera, ktorý bude zodpovedať vašim predstavám. Preto nestrácajte čas a využite bezplatnú registráciu čo možno najskôr!

Our Score

9.9

out of 10
Návšteva Be2